OPINION

Сприяння зайнятості – важлива складова державної політики під час війни

Богдан Данилишин
21 листопада, 2022 понедiлок
16:05

Війна зруйнувала мільйони робочих місць українців

Рівень безробіття в Україні сягає рекордних 30% від числа економічно активного населення. Війна зруйнувала мільйони робочих місць українців. Базовий інститут економіки, що трансформує працю її громадян у нову додану вартість, значною мірою знизив свою ефективність. Це негативно впливає на продуктивність економіки на її здатність генерувати валовий внутрішній продукт, супутні податки до державного бюджету і, відповідно, на здатність держави фінансувати війну.

Тому найважливіша структурна реформа, яка потрібна Україні – це створення робочих місць. Надійна робота економічного тилу формує фундамент для фінансування воєнного супротиву агресору та дозволяє зберегти трудовий потенціал країни.

Роль держави в питанні створення робочих місць кризової економіки є провідною. Приватні інвестори самостійно не в змозі ні визначити актуальні галузеві пріоритети, ні забезпечити достатню кількість робочих місць в зруйнованій війною економіці, оскільки концентруються на аспектах локальної прибутковості інвестицій і не мають достатньої економії на масштабі. Швидкість реакції ринків, як правило, є занадто повільною для того, щоб адекватно реагувати на воєнні виклики.

Досвід інших країн підтверджує, що в епізодах, коли країна стикається з зовнішніми викликами, лише масштабна державна політика створення робочих місць дозволяє стабілізувати економіку.

Позитивний досвід можна запозичити у США. Під час ІІ світової Уряд США інвестував колосальні кошти у створення нових заводів з великою кількістю робочих місць.  60% видатків федерального бюджету становили інвестиції (в нинішній Україні – лише 4%). Масштабні державні інвестиції спрямовувалися на будівництво нових заводів, які здавалася в оренду приватним фірмам, переважно для виробництва озброєнь. Частина новостворених виробничих потужностей з часом була приватизована, що дало новий поштовх розвитку американської економіки у післявоєнний період. При цьому позики на внутрішньому ринку обходились Уряду США у 2-2,5% річних, що формувало мінімальне боргове навантаження на федеральний бюджет (близько 1% ВВП на рік). Понад 40% обсягу додаткового фінансування було залучено Урядом з позик банків, близько 20% - з позик населення, 30% - з позик інших секторів економіки, і лише 10% - з позик центрального банку.

Під час ІІ світової Уряд США інвестував колосальні кошти у створення нових заводів з великою кількістю робочих місць.  60% видатків федерального бюджету становили інвестиції (в нинішній Україні – лише 4%)

Негативний досвід можемо спостерігати у Боснії та Герцеговині, де держава в період відновлення після воєнного конфлікту 1992-1995 рр. не приділяла системної уваги формуванню робочих місць, залишивши це питання на розсуд ринкових сил та приватної ініціативи. Протягом 10 років після закінчення війни (у 1996-2007 рр.) безробіття в цій країні зберігалося на рівні 30-40% робочої сили і по нині залишається одним з найвищих в Європі (16%). Довгострокова стагнація економіки Боснії та Герцеговини призвела до хронічного відставання в темпах економічного розвитку, зневіри значної частини населення в майбутніх перспективах та посилення трудової міграції.

Негативний досвід також мав місце і в Україні. Після активної фази війни з Росією у 2014-2015 рр., коли економіка зазнала структурної та фінансової кризи, Уряд країни не приділяв уваги ринку праці, натомість зосередившись на проблематиці зниження фіскального  дефіциту шляхом скорочення видатків. Поряд з цим центральний банк проводив вкрай жорстку монетарну політику, зосередившись на проблематиці інфляції. В результаті інвестиції впали до рекордних показників, безробіття стало масовим, трудова міграція посилилась, а промисловий сектор зазнав потужного скорочення виробництва.

Після активної фази війни з Росією у 2014-2015 рр., коли економіка зазнала структурної та фінансової кризи, Уряд країни не приділяв уваги ринку праці, натомість зосередившись на проблематиці зниження фіскального  дефіциту шляхом скорочення видатків

Для пошкодженій війною економіки цінність створення нових робочих місць має значно вище інституційне значення, ніж судові, правоохоронні, антикорупційні, банківські і т.д. реформи. Проведення подальших ринкових реформ не буде мати успіху в країні, громадяни якої залишаються масово безробітними з доходами в рази нижчим, ніж в сусідніх країнах, з посттравматичним синдромом пережитої війни.

Нинішній економіці Україні потрібні масштабні інвестиційні проєкти із розгортання виробничих потужностей, здатних одночасно запропонувати велику кількість робочих місць. Введення в експлуатацію таких об’єктів дозволяє не тільки безпосередньо вплинути на ринок праці, але й створює супутній додатковий імпульс для активізації малого та середнього бізнесу.

Уряд має широкий арсенал інструментів політики, здатних стимулювати створення нових робочих місць та генерувати мультиплікативний ефект в економіці:

 • державні інвестиції у нові виробничі потужності державних підприємств;
 • державно-приватне партнерство, насамперед в сфері інфраструктури;
 • різні форми державної допомоги бізнесу на створення робочих місць;
 • державні гарантії за кредитами та компенсація кредитних процентних ставок;
 • державне замовлення на закупівлю товарів та послуг;
 • націоналізація системно важливого бізнесу, якому загрожує банкрутство;
 • стимулювання імпортозаміщення та локалізації виробництва;
 • допомога у переміщенні виробництва у безпечні регіони;
 • стимулювання конверсії виробництва;
 • розв’язання проблемних питань логістичної, транспортної та енергетичної інфраструктури.

Центральний банк зі свого боку може застосовувати інструменти стимулювання зайнятості шляхом:

 • сприяння здешевленню позик Уряду, які спрямовуються на розв’язання проблем зайнятості;
 • зміни дизайну процентної політики для стимулювання банків до кредитування економіки та виконання посередницьких функцій;
 • цільового пільгового рефінансування банківських кредитів для підприємств пріоритетних видів економічної діяльності;
 • пом’якшення вимог фінансового регулювання кредитної діяльності банків, зокрема в частині якості предметів застави та надійності позичальників.

Традиційно сучасні центральні банки пріоритетно зосереджують свою діяльність на досягненні інфляційних цілей, як складової загальної стабільності економічного зростання.  Однак, під час структурних криз, коли звичайний перебіг економічного циклу порушується, охват проблематики питань центрального банку розширюється. Збереження спроможності монетарної політики впливати на інфляційні процеси значною мірою залежить від збереження прийнятного рівня зайнятості населення.  Саме тому в періоди структурних криз центральні банки приділяють особливу увагу питанню підтримки банківського кредитування. Збереження належного рівня фінансового посередництва банків дозволяє усунити ризики ліквідності реального сектора та загрози масових банкрутств і безробіття.

Більше того, створення нових робочих місць зберігає заощадження населення набагато краще, ніж антиінфляційна монетарна політика центрального банку. При втраті роботи працівник втрачає 100% доходу, а при рості цін працівник втрачає лише частину доходу, що дорівнює приросту інфляції.

У періоди структурних криз центральні банки приділяють особливу увагу питанню підтримки банківського кредитування. Збереження належного рівня фінансового посередництва банків дозволяє усунити ризики ліквідності реального сектора та загрози масових банкрутств і безробіття

Поточний досвід інших країн світу свідчить, що центральні банки приділяють значно більше уваги питанню збереження монетарних умов для відновлення економіки, ніж питанню зниження інфляції. В 2022 р. реальні процентні ставки майже всіх країн світу знизились порівняно з попереднім роком, що сприяло зниженню рівня безробіття.

Зваженість реакції монетарних регуляторів інших країн пояснюється намаганням убезпечити економіку від зайвих структурних зламів – банкрутств, дефолтів та безробіття. Серед країн ЕМ Східної Європи найкращих ефектів на ринку праці досягнуто в Чехії та Польщі, де процентні ставки залишаються глибоко негативними, а рівень безробіття знизився до 2,2 та 2,6% відповідно.

Збільшення безробіття в Україні передусім пов’язане з воєнними факторами. Однак, монетарна політика Національного банку зі свого боку не була спрямована на пом’якшення наслідків безробіття – протягом року реальну процентну ставку було підвищено на 2,6 відс.п., а рівень безробіття погіршився на 20 відс.пунктів.

В умовах України, коли відбувається активне збільшення грошової маси за каналами емісійного фінансування центрального банку та грантової підтримки міжнародних партнерів, особливо важливо замикати цей приріст грошової маси в об’єктах генерування нової доданої вартості. Це покращуватиме продуктивний обіг грошової маси в економіці, зменшуватиме потреби прямої емісії в майбутньому та сприятиме покращенню ринку праці.

Монетарна політика Національного банку зі свого боку не була спрямована на пом’якшення наслідків безробіття – протягом року реальну процентну ставку було підвищено на 2,6 відс.п., а рівень безробіття погіршився на 20 відс.пунктів

Конкретні напрямки галузевої структурної політики слід сконцентрувати на розвитку ВПК і технологій подвійного призначення, ефективному використанні наявних природних ресурсів, видобуванні та переробці вуглеводнів. Додаткові робочі місця можна отримати за рахунок компаній, які полишили ринок Росії. Перенесення заводів світових промислових гігантів з Росії до України дозволить створити нові робочі місця для українців та зберегти географічні ринки збуту для цих компаній.

Позичковий процент воєнної економіки потрібно орієнтувати не на темпи інфляції, а на номінальну виробничу ефективність економіки (тобто на темпи номінального ВВП, який слугує макроекономічною базою податкових доходів бюджету). Встановлення базової дохідності фінансових активів з врахуванням дохідності активів у реальному секторі економіки дозволить уникнути ризиків непродуктивного перетікання коштів у фінансовий сектор та акселерації ризиків боргової кризи.

Підсумки

Після війни велика маса працездатного населення потребуватиме швидкої інтеграції в систему суспільно-економічних відносин країни. Розв’язання лише гуманітарних та інфраструктурних проблем не вирішить проблему зайнятості. Приватний сектор обмежений в ресурсах і не в змозі визначити стратегічні пріоритети розвитку економіки. Потрібна цілеспрямована державна політика зайнятості з масштабним створенням робочих місць.

Стабільні та адекватно оплачувані робочі місця дозволяють зберегти трудовий капітал нації. Запуск виробництв дозволяє ефективно замикати грошову масу в новій доданій вартості та генерувати супутні податки, що важливо для формування дохідної частини державного бюджету, знижує його потребу в емісійних коштах. Великі виробничі об’єкти стимулюють супутню приватну ініціативу малого та середнього бізнесу, а також заохочують громадян-мігрантів повертатися на економічну територію України.

Стабільні та адекватно оплачувані робочі місця дозволяють зберегти трудовий капітал нації

Для реалізації такої політики необхідно мати адекватний фінансовий ресурс. Левову частину коштів Україна планує отримати з міжнародної допомоги. Але вагомим джерелом коштів також є внутрішні ресурси - національні заощадження, а також банківські позики.

Для ефективного задіяння внутрішніх ресурсів на цілі майбутнього розвитку Україна потребує оновленої концепції монетарної політики, яка визначатиме необхідність розбудови потужного інституту фінансового посередництва як елемента системи забезпечення спроможності центрального банку впливати на інфляційні процеси. Зайнятість та інфляція – це дві сторони монетарної політики, які в ринковій економіці взаємопов’язуються через систему грошово-кредитних відносин. Нові робочі місця та виробничі комплекси повинні функціонувати як елементи майбутньої монетарної трансмісії, а для цього необхідно вже зараз посилювати кредитну підтримку інвестиційних проектів. Ефективне включення банківського сектора у інвестиційні процеси економіки також дозволить нівелювати проблему надмірної ліквідності банківської системи, що в свою чергу посилить монетарну трансмісію.

Зайнятість та інфляція – це дві сторони монетарної політики, які в ринковій економіці взаємопов’язуються через систему грошово-кредитних відносин

На даному етапі історичного розвитку країни напрями монетарної та фіскальної політики повинні бути виключно гармонізованими, оскільки розбудова ефективного інституту фінансового посередництва, що забезпечує монетарну трансмісію та сприяє повній зайнятості, відповідає і цілям центрального банку, і цілям Уряду.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Богдан Данилишин, професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, ексголова Ради НБУ.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Читайте також:
Київ
-8°C
 • Київ
 • Львів
 • Вінниця
 • Дніпро
 • Донецьк
 • Житомир
 • Запоріжжя
 • Івано-Франківськ
 • Кропивницкий
 • Луганськ
 • Луцьк
 • Миколаїв
 • Одеса
 • Полтава
 • Рівне
 • Суми
 • Сімферополь
 • Тернопіль
 • Ужгород
 • Харків
 • Херсон
 • Хмельницький
 • Черкаси
 • Чернівці
 • Чернигів
 • USD 39.65
  Купівля 39.65
  Продаж 40.34
 • EUR
  Купівля 40.81
  Продаж 41.9
 • Актуальне
 • Важливе
2022, вiвторок
6 грудня
04:34
нафтовий танкер
Через нові санкції проти РФ Туреччина не пропускає близько 20 танкерів, - Financial Times
04:07
Оновлено
Ракетний обстріл Запоріжжя
Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю: пошкоджено критичну інфраструктуру та житлові будинки
03:49
Євген Пригожин
Виправдання і погрози: Пригожин відреагував на заклики визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією у США
03:01
Астероїд
У NASA попередили про наближення до Землі астероїда
02:34
Чорногорія
Чорногорія надасть Україні допомогу в розмірі 11% військового бюджету країни
01:42
Рада Європи
Пропаганда, дезінформація та мова ненависті: у Раді Європи назвали основні загрози з боку Росії
01:15
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
На засіданні Ставки головнокомандувача йшлося про захист банківської сфери, - Данілов
01:01
Ексклюзив
Володимир Путін
ЗСУ дали Путіну ляпаса, ядерна тріада РФ під загрозою, - військовий експерт Черник про вибухи на аеродромі "Енгельс"
01:01
Фолькер Тюрк в укритті
"Неймовірно, що це відбувається майже щодня": Верховний комісар ООН з прав людини мусив піти в укриття під час повітряної тривоги в Києві
00:52
Молдова, російська ракета
У Молдові розглянуть резолюцію про визнання РФ державою-спонсором тероризму
00:35
Аналітика
Сергій Згурець
Удари по авіабазах РФ мають символічне, подібне до крейсера "Москва", значення, - Згурець
00:18
За добу від російських ударів в Україні загинули четверо людей
00:16
енергетика ЛЕП електрика
Внаслідок обстрілів пошкоджено електростанції та підстанції, на відновлення треба кілька днів, – Укренерго
00:02
Оновлено
Міністр оборони Олексій Резніков
Після масованої атаки Росії Резніков обговорив з Остіном посилення української ППО
2022, понедiлок
5 грудня
23:16
Януш Шеремета
У війні з Росією загинули двоє поляків з Інтернаціонального легіону
22:58
Оновлено
Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022
ЧС-2022: результати та розклад усіх матчів 1/8 фіналу, сітка плей-офф
22:54
Неймар (праворуч) , Бразилія - Південна Корея
Бразилія розбила Південну Корею у 1/8 фіналу ЧС-2022 з футболу
22:44
Мая Санду
Президентка Молдови закликала світ посилити тиск на Росію
22:31
Президент України Зеленський
Попри публічні попередження Заходу, Києву не надавали розвідданих щодо нападу РФ, – Зеленський
22:02
Путін
"Агресивні амбіції Путіна скоротилися": Кулеба прокоментував поїздку очільника Кремля Кримським мостом
21:50
Чорногорія
Чорногорія стала третьою країною, яка підписала декларацію про підтримку євроатлантичного курсу України
21:45
Спеціальна відзнака для волонтерів "Золоте серце"
В Україні започаткували "Золоте серце" для волонтерів. Відзнаку отримають 50 організацій
21:18
УПЦ МП
Зареєстровано петицію на підтримку законопроєкту про заборону московської церкви в Україні
21:08
HIMARS
США модифікували HIMARS для України, щоб не можна було випускати ракети по Росії, – WSJ
20:43
Ексклюзив
міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко
У Нову Каховку росіяни привозять ліки, які не мають ефекту, - мер
20:34
Оновлено
Під час масованого удару РФ по Україні на територію Молдови впала ракета. Рятувальники оцінюють збитки
20:32
Монастир "Гола пристань" УПЦ МП на Сумщині потрапив під обстріл РФ
Під обстріли росіян потрапив чоловічий монастир УПЦ МП на Сумщині
20:29
СБУ
Балога: Може, вже час спецслужбам дати оцінку закарпатським політикам за підтримку лінії Орбана
20:01
OPINION
Ігор Гулик
Goblin mode "глубінного народа"
19:59
відключення електроенергії
Укренерго запровадило аварійні відключення в усіх областях
19:46
Міноборони РФ
Убиті військові, пошкоджені літаки: РФ визнала удари по її аеродромах, заявивши про збиття дронів
19:42
електронна черга
В уряді анонсували запуск е-Черги для вантажівок на кордоні з Польщею
19:42
Лука Модріч (праворуч)
Хорватія по пенальті перемогла Японію та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2022
19:30
Наслідки ворожих обстрілів, Донеччина
З початку доби РФ ударила по Україні авіацією, ракетами та всім спектром артилерії
19:19
російські військові окупанти
На Луганщині окупанти заселяються в приватні домівки, а на Херсонщині - вивозять харчі до РФ і грабують будинки, - Генштаб
19:12
ЗСУ
Ракетники і артилеристи ЗСУ вразили 8 районів скупчення ворогів і 2 пункти управління, авіація завдала 5 ударів
19:08
АМКУ оштрафував дві компанії на майже 26 млн грн за змову на торгах
18:31
відключення електроенергії
У трьох областях ввели екстрені відключення, – ДТЕК
18:06
OPINION
Михайло Гончар
Хіба в інтересах угорців купувати нафту не за $60, а за $80?
18:05
Єврокомісія: Болгарія, Румунія та Хорватія повністю відповідають вимогам для приєднання до "Шенгену"
Більше новин